pil-2.png
Michael Treschow, ordförnde Tillväxt Stockholm

Om oss

Tillväxt Botkyrka startades av stiftelsen Tillväxt Stockholm i syftet att på ett näringslivsdrivet sätt bidra till ökad inkludering. Målet är att genom att erbjuda affärsutveckling och rekryteringsstöd till företag i Botkyrka bidra till att 1000 jobb skapas på 5 år. Initiativet leds av VD Kevin Ryan, Styrelseordförande Michael Treschow och vice ordförande Alexander af Jochnick. I styrelsen sitter även representanter från offentlig sektor, Kerstin Berglund (Verksamhetschef JobbCenter,) Nina Angermund-Carlsson (Utvecklingschef Botkyrka kommun) och Pia Ackmark (Verksamhetsområdesdirektör Arbetsförmedlingen). Tillväxt Botkyrka är ett kommunalt bolag och driften finansieras av Botkyrka kommun. Näringslivet bidrar med pro bono-rådgivning och insatser som tillgängliggör investeringskapital för entreprenörer.

Samverkansmodell

Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en innovativ samverkansmodell som initierats av Tillväxt Stockholm. Den möjliggör ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen. I vårt arbete strävar vi hela tiden att hitta samarbeten som leder till fler jobb i kommunen på ett mer kostnadseffektiv sätt. Modellen som nu är tillämpad i Botkyrka ser ut så här:

Samverkanmodell initierad av Tillväxt Stockholm.
Botkyrka Kommun Logga
Arbetsförmedlingen logga
Långt ifrån lagom Botkyrka

Vår värdegrund

Tillväxt Botkyrka bygger på en modell som har visat bra resultat i andra kommuner, men det är vår värdegrund och förmåga att leverera på detta som är avgörande. Värdegrunden är ett ramverk som guidar oss i alla beslut och som vi tror och hoppas smittar av sig till alla vi jobbar med. Vi förväntar oss komplexa utmaningar och förändringar. Det är vår värdegrund som ger oss en stabil plattform att stå på, så att vi kan agera handlingskraftigt oavsett vad som händer.

 

Vår värdegrund är att:

 

 

  • Vi tror på kraften i individen och tror att alla människor kan utvecklas med rätt förutsättningar och egen vilja.

 

  • Vi fixar inte något åt någon, vi skapar bättre förutsättningar för individer som vill växa som entreprenörer eller som anställda.

 

  • Vi ser möjligheter där andra ser problem.

 

  • Vi förväntar oss inte framgång utan även vissa motgångar. Sådant är livet! Vi uppmuntrar ihärdighet och förenklar för individer att våga tänka nytt, agera med förtroende och lära sig på vägen.

 

  • Vi tror på möten mellan människor där lusten att växa överbryggar alla motsättningar och förutfattade meningar samt ökar förståelsen för hur olikheter kan utnyttjas för att nå framgång.

 

  • Vi arbetar långsiktigt genom att bygga starka relationer med arbetsgivare, arbetssökande, samarbetspartners etc.

 

  • Vi skapar förtroende och tillit för verksamheten hos de människor vi kommer i kontakt med.

 

  • Vi förenklar för arbetsgivare och arbetstagare att visa mod och våga testa nya upplägg.

 

  • Vi är en religiöst och politiskt obunden organisation. Vi tar inte ställning när det gäller religion, politik eller någon form av konflikter. Vi leder samtal mot det vi kan påverka inom ramen för vårt uppdrag.

 

 

Vi tror att detta förhållningssätt är avgörande för att lyckas nå målen på ett hållbart sätt. Ännu viktigare än t. ex. vår affärsplan, marknadsföring eller strategi.