Från styrning till ledning på T.U.R & Co.

År 2020 var T.U.R o Co en framgångsrik verksamhet med många nöjda kunder. VD Ulf Jansson kände att det var dags att ta nästa steg, men osäker på hur. Han kände att han hade fastnat i sin bubbla och sätt att arbeta. Då fick han en inbjudan till nätverkslunch via Facebook.

– Det var på vinst eller förlust. Jag har aldrig nätverkat förut, men behövde ju bryta mönstret någonstans. Direkt klickade jag med några andra företagare på plats. Det ledde till både nya insikter och affärsrelationer.

Med hjälp av Tillväxt Botkyrka började Ulf utveckla sin ledarstil till att delegera mer till kollegor och sluta detaljstyra. Han insåg att att ha en öppen dialog och inkludera sina medarbetare i beslut var viktigt för att utveckla företaget på ett hållbart sätt.

– Det är nog entreprenörens största fiende, att inte kunna säga “det här är mina brister”. Om man tittar upp och ser att det finns sju andra som också har idéer. Att låta alla bidra leder till mer effektivitet och tillit.

Han är tacksam för Tillväxt Botkyrkas stöd och ser det som avgörande för den framgång han uppnått idag. Nu kan fokusera mer på att utveckla företaget istället för att vara operativ.

På T.U.R o Co är personalen med och utvecklar företaget.

– Jag lägger mig nästan inte alls i det dagliga arbetet idag. Innan gjorde jag allt, och då blev personalen mer dämpad och tog färre initiativ. Nu vågar de utmana och går inte på tårna. Det har varit en fantastisk utveckling och det börjar bli trångt här i butiken.

Sedan 2020 har Ulf anställt 4 personer och fattat flera avgörande företagsbeslut som har skapat ett mer hållbart företag med stabil tillväxt och en ljus framtid.

Bengt Waldemarson
Tillväxt Botkyrka