Nytändning på Tumba riv och sanering.

Tumba Riv och Sanering grundades 2006 av Stefan och Therese Sivegård med ambitionen att vara ett litet företag, men på bara några år växte de till att bli en betydande aktör i branschen.

Den stora utmaningen var att hitta personal som kunde driva arbetet framåt, särskilt arbetsledare som var avgörande för företagets framgång.

– Det var svårt att hitta tiden att leta efter rätt personer. Vi fick tacka nej till väldigt mycket jobb på grund av personalbristen.

I början av 2019 började de samarbeta med Tillväxt Botkyrka, som började hantera ansökningar och presenterade lämpliga kandidater för slutbedömning. Resultatet är att de lyckades med att rekrytera en stark och kompetent personalstyrka.

– Det blev en helt annan stämning på jobbet. Rivning är en tung bransch, men man märker på hela styrkan att det har kommit in mer energi. Alla fick en nytändning.

På Tumba Riv och Sanering är det bra stämning på jobbet!

Att få hjälp med rekryteringen på detta sätt gjorde att Stefan och Therese kunde slappna av och släppa den biten, vilket ledde till mycket mindre stress. Att få hjälp med affärsutveckling har hjälpt dem få syn på vilket fint värde de skapar idag och inte tappa fokus från det.

– Vid hade länge grubblat på hur vi ska utveckla företaget och vad vi borde göra mer.  Tillväxt Botkyrka hjälpte oss se vad vi redan gör och vilket värde det skapar. Vi behöver inte skapa något nytt, utan istället fokusera på det vi gör bra.

Stefan och Therese är stolta över bolaget de har drivit i över 17 år, vilket är länge i rivningsbranschen. Utan svartjobb och fiffel, och med bra personalpolitik. Men det fanns en sak som Tillväxt Botkyrka tyckte de skulle göra annorlunda. Sagt och gjort, nu har Tumba Riv och Sanering även skaffat sig en hemsida, till kundernas och leverantörernas förtjusning.

Hampus Löwstedt
Tillväxt Botkyrka