3 tips och 5 nästa steg från Tillväxtfrukosten.

Tillväxtfrukosten den 14/2 2023 handlade om din viktigaste resurs: personalen. Med kloka insikter och erfarenheter från Nimavolt, Durgé Byggnads, PGB Group, Datek, Miljonbemanning, Jobbentrén, Lingio och Legio Advokatbyrå. Stort tack till att ni delade med er!


1.Engagera dina medarbetare.

Nimavolt: Utveckla företagets värde-erbjudande tillsammans med din personal och definiera tillsammans hur ni lever upp till erbjudandet.

Durgé Byggnads:
Skapa en värdegrund tillsammans med dina medarbetare, baserat på frågan “vad betyder företaget för dig?”.

PGB Group:
Utgå från era kärnvärden och ert kompetensbehov när ni rekryterar. (Tips: Gör en kompetensmatris.)

2.Anställ på potential.

Jobbentrén: Sätt tydliga utvecklingsmål och ge belöning för varje steg de tar för att nå dit. Om du får stöd från arbetsförmedlingen, använd det till kompetensutveckling!

Miljonbemanning: Utbilda ledningen i vad som krävs för att ta vara på kompetens från olika länder och kulturer. Forskning visar att det lönar sig!

Lingio: Fundera på hur många arbetsmoment som kräver perfekt svenska. Ge nyanställda en chans att utvecklas med en distansutbildning via mobiltelefonen – sponsrat av Tillväxt Botkyrka!

3.Kommunicera skriftligt.

3 tips från advokatfirman Legio:

– Anställningsavtal med arbetsbeskrivning ska skrivas under inom 7 dagar från att anställning påbörjas.

– Det är ni lättare att säga upp personal med nya LAS och du får nu göra 3 undantag från turordningsregeln.

– Trovärdighetsfaktorn är viktig i eventuella tvister. Kan du tydligt visa hur du investerar i personalens utveckling?

Ibland är det svårt att veta var man ska börja.

Vårt tips från tillväxt Botkyrka är att välja en av de fem aktiviteterna nedan och sätt igång omedelbart. Hör gärna av dig så hjälps vi åt!

  1. Samla dina medarbetare och prata om vad det är ni erbjuder till era kunder, och hur ni kan bli ännu bättre på att leva det erbjudandet.
  2. Se över arbetsbeskrivningar för dina anställda och skapa rutiner för medarbetarsamtal.
  3. Ta fram en utvecklingstrappa för ny och befintlig personal, med tydliga mål och belöningar för varje steg.
  4. Titta på den här filmen som är fyllt med konkreta tips om hur du anställer potential, med Henrik från Lingio och Mark från jobbentrén.
  5. Ta en fika med någon på Tillväxt Botkyrka och diskutera nästa steg.

 

Du har väl bokat in dessa datum i kalendern?

  • Torsdag 4 maj, Tillväxtlunch kl 11-13
  • Tisdag 19 september, Tillväxtfrukost kl 07-09
  • Torsdag 23 november, Tillväxtlunch kl 11-13

 

Tack för den här gången, vi ses snart!

Vi förenklar för dig!

Glöm inte att ta hjälp av oss när du behöver rekrytera personal, köpa en hemsida eller utveckla nya strategier. Vi förenklar vardagen för 150 botkyrkaentreprenörer. Ring Linda på 076 006 25 14 eller svara på detta mail så förenklar vi för dig också.