Tillväxtfrukost om hållbarhet.

Det var deltagarrekord på tillväxtfrukosten den 14 februari då vi bjöd på både på en spaning om kommande lagkrav och insikter från Botkyrkaföretag som redan är igång med sitt hållbarhetsarbete. En klar majoritet av de 40 företagare som deltog på tillväxtfrukosten 14 februari planerar att arbeta mer aktivt med hållbarhet under 2024.

När Christer Otterström tog över Hummeltorp från sin far insåg han direkt att de behöver ställa om hela verksamheten för att ha en affär kvar i framtiden. Sagt och gjort. Idag återvinner de 96%  av allt avfall och har minskat co2 avtrycket med 95% . Läs mer om Hummeltorps hållbarhetsarbete här.

Henrik Rannelid och Anna Kovacs på HI-ND, som levererar skärmlösningar till bl.a. köpcentrum, såg hur nya hållbarhetskrav påverkade deras kunder bestämde de sig för att proaktivt se över sitt eget hållbarhetsarbete. Tillsammans med Almi identifierade de fokusområden och nyckelaktiviteter. De har bland annat valt bort leverantörer från Kina och börjat sälja sitt avfall till Ragnsells. Läs mer om HI-ND’s hållbarhetsarbete här.

Många av er har redan har gjort hållbarhetssatsningar, bland annat solceller på taken, bytt ut belysning, bytt till elbilar, börjat återvinna och kortat transporter tack vare val av lokala leverantörer. Det är fantastiskt, men syns inte alltid på er hemsida eller i era företagspresentationer. Med ökat fokus på hållbarhetsredovisning är det viktigt att ni kommunicerar vad ni redan gör!

5 värdefulla insikter om EU’s nya redovisningskrav (CSRD-direktivet)

  1. Blir svensk lag senast 6 juli, läs förslag på svensk lagtext här.
  2. Gäller företag som lever upp till 2 av följande kriteria: 250 anställda, 50’ miljoner Euro omsättning, 25’ miljoner Euro i tillgångar.
  3. Det kommer påverka dessa företags val av underleverantörer och flera av dem kommer sannolikt att byta till lokala leverantörer för att minska transportsträckor.
  4. Ladda ner PWC’s översikt av CSRD gratis via denna länk.
  5. Se till att ni kommunicerar om ert befintliga hållbarhetsarbete mot era kunder och att kommunikationen är i enlighet med CSRD.

5 konkreta tips om hur ni kan utveckla ert hållbarhetsarbete:

  1. Låt en anställda ägna en dag med att läsa på om EU-regler och vad som är på gång.
  2. Sätt hållbarhetsmål och låt personalen komma med egna initiativ och idéer.
  3. Börja återvinn och sälj ert avfall. Då minskar ni Co2 och tjänar pengar samtidigt. Hör av dig till oss om du vill ta del av exklusivt erbjudande från Ragnsells!
  4. Byt till mer lokala leverantörer så minskar ni transportsträckor som har stor påverkan på Co2 avtryck.
  5. Gör som Hi-ND, ta hjälp av Almi för att välja vilka hållbarhetsinsatser ni ska prioritera. Klicka här! 

Vad är ditt nästa steg i hållbarhetsarbetet?

Hör av dig till oss så hjälps vi åt.