Advokaten: Tre dyra misstag som många företag gör.

I närmare 20 år har advokaten Jens-Victor Palm hjälpt entreprenörer i juridiska frågor och – när det behövts – även representerat dem domstol. När det kommer till små till medelstora företag, kan han konstatera att det finns i tre dyra misstag som många gör.

Misstag 1: Strunta i avtal.

Att förlita sig på muntliga överenskommelser och handskakningar går bra så länge du har turen på din sida, men förlita dig inte på turen. Jens-Victor rekommenderar att du har välformulerade kundavtal, anställningsavtal, hyresavtal och kompanjonsavtal, om ni är flera ägare i bolaget.

Vad händer till exempel om en kompanjon i företaget skiljer sig och behöver betala halva värdet av sin andelav bolaget till sitt ex? Har kompanjonen råd med det eller måste aktier ges bort i skilsmässan? Följden blir då att företaget får en ny ägare.

Varje uppdrag åt kund bör ha ett avtal som reglerar vad som ska göras och hur kunden ska betala. Vad man kan avtala om skiljer sig beroende på om man har en konsument eller ett företag som kund. Om du saknar avtal idag så finns det en mängd bra standardavtal på marknaden som du kan använda.

 

Misstag 2: Personalen saknar rutiner och riktlinjer.

Har du koll på vad som görs i ditt företag eller litar du på att medarbetarna vet av sig själva hur de ska agera i olika situationer? Riktlinjer och rutiner för alla anställda gör att kunden behandlas på ett enhetligt vis och får en bra upplevelse oavsett vem av dina medarbetare de har kontakt med. Det gör också att du har något att luta dig mot om en kund eller leverantör ifrågasätter vad ni har gjort.

Vad händer till exempel om kunden inte vill betala hela fakturan för att din kollega har sagt att de skulle få 30 % rabatt på priset? Om företaget har en rutin som säger att endast en viss person kan bestämma om rabatter, och det framgår av uppdragsavtalet, så har motparten svårt att få framgång med sitt krav på rabatt.

 

Misstag 3: Snåla in på försäkringen.

Om allt brinner upp, vill du betala kostnaden själv eller vill du få ersättning för komma på banan igen? En bra försäkring är något som du aldrig vill använda, men som behövs om det otänkbara inträffar.

Utöver lokaler och maskinpark, bör du se till att försäkringen du har kan finansiera advokatkostnader om du skulle hamna i en tvist. Det är även viktigt att både du och de leverantörer du anlitar har ansvarsförsäkringar. En ansvarsförsäkring tar över ansvaret som arbetsgivaren har om en anställd orsakar en skada, och de täcker ofta upp till höga belopp. Om din kollega skadar sig kan försäkringen också betala ersättningen för arbetsskada.

Jens-Victor Palm driver advokatfirman Legio och är en specialistpartner till tillväxt Botkyrka vilket gör att du som har avtal med oss har rätt till 30 minuter kostnadsfri konsultation kring juridiska frågor. Du kan även komma med önskemål kring frågor och ämnen som du vill att vi skriver om.

Hör av dig till max@tillvaxtbotkyrka.se för att boka en kostnadsfri rådgivning.

Jens-Victor Palm
Legio advokatfirma