Rätt kundfokus på Holmquistsign.

HolmquistSign tillverkar skyltar och har en gedigen historia av kvalitet och hantverk. Bolaget drivs idag av tredje generationen, Jan Holmquist. En utmaning har varit att leverera hög kvalitet med god lönsamhet när marknaden och förutsättningarna förändras.

– Jag har varit VD i över 15 år och det är lätt att bli hemmablind. Med Tillväxt Botkyrka har vi fått riktigt bra hjälp och input från någon som förstår branschen och våra utmaningar.

Det har resulterat i att de är mer noga med vilka kunder och uppdrag de väljer, för att säkra hållbar tillväxt. De har även tagit fram rutiner, manualer och styrmedel som har effektiviserat verksamheten. För att få disciplin och fokus i förändringsarbetet har de satt tydliga framtidsmål.

– Det krävs långsiktiga mål och vi har fått hjälp med att inte bli hemmablinda när vi målar upp de här målen.

Holmquistsifgn firar att de tillsammans med Botkyrkas entreprenörer har skapat 1000 jobb med tillväxt Botkyrka.

En förutsättning för tillväxt har varit rekrytering, där de har fått hjälp av Tillväxt Botkyrka att hitta rätt kompetens. Med Tillväxt Botkyrkas hjälp har de anställt 11 personer, varav de flesta bor i kommunen.

– Våra nya medarbetare har hjälpt oss lyfta verksamheten. När de bor i Botkyrka slipper de pendla till jobbet. Det underlättar för båda parter och blir mer långsiktigt hållbart.

Holmquist skyltar ser du bland annat på Nationalmuseet och Kungliga slottet. Den fjärde generationen Holmquist, Sebastian, är idag försäljningschef. Med tillväxt Botkyrkas hjälp fortsätter de tillväxtresan.