– Vi dubblade omsättningen på ett år

Målet var att dubbla omsättning och antal anställda på 3 år. Drygt ett år senare hade Anna & Harri Hynynen dubblat antalet anställda och dessutom delegerat ansvar så Harri inte behövde inte “springa runt som en dåre” längre.

2006 startade Harry Hynynen sin enskilda firma. Han hade redan erfarenhet i Ventilationsbranschen och steget till att bli egenföretagare gick ganska enkelt. 2010 gjordes firman om till AB. Frun Anna Hynynen har alltid varit del av verksamheten, hon jobbar i första hand på distans från deras hem i Piteå.

2018 blev de kontaktade av Max Lauritzen på Tillväxt Botkyrka. Företaget har då 15 anställda och arbetade uteslutande för Assembin AB. Harri och Anna bjöds in till en workshop med affärsutvecklare Bengt Waldermanson.

– Jag tänkte att vi går dit och kollar vad det är. En sån där workshop, det hade man ju aldrig gjort själv. Vi fick många nya ideér, berättar Harri.

Under workshopen visualiserade de affärsmodellen och satte tillväxtmål.

– Ni ville växa, men du hann inte med. Mycket tid gick till projektledning för kund, men ni tog bara betalt för montering. Sedan hade ni idéer på att göra egna isoleringsuppdrag, minns Max.

– Jo, man fick ju alltid vänta på de där isolerarna, det sabbade hela tidsplanen. Vi tänkte att vi kanske kan göra det själva istället.

Ett halvår senare hade Harri och Anna genomfört hela handlingsplanen som togs fram på workshopen: De debiterade nu för personalens bilar och för tre stycken projektledare som Harri kunder delegera till. De hade bättre struktur på tidsrapportering och börjat utföra isoleringsuppdrag. Företaget hade nu vuxit med fyra personer, men rekryteringen gick fortfarande för långsamt. Då blev en av montörerna, Sait Ecer, utnämnd till personalansvarig.

– Rekrytering tar mycket tid och det blev för mycket för Anna och mig. Sait, är bra på det där. Han säger direkt som det är. Redan innan han fått titeln personalansvarig hade han åsikter och vana av rekrytering.

I samband med det tog Tillväxt Botkyrka initiativ till ett nytt rekryterings-upplägg.

– Istället för att maila kandidater så bokade vi intervjuer direkt åt Sait och Harri. Intervjuerna ägde rum i Tillväxt Botkyrkas lokaler på förbestämda tider en gång i månaden, berättar Max.

Upplägget fungerade smidigt och snart hade företaget anställt 15 personer. Under våren 2020 rullade allt på som vanligt, sedan på sommaren så drabbade Corona-epidemin hela branschen hårt. Tillväxt Botkyrka hjälpte till med rådgivning kring permitteringar och vilka stöd som gick att få.

– Vi gjorde även en sälj-workshop då det fanns risk att de gamla uppdragsgivarna skulle försvinna. Några veckor senare hade de dragit in fem, sex nya kunder.

– Nu är vi på rätt väg igen. De gamla kunderna försvann aldrig och nu har vi dessutom kvar de nya. Det har inte varit roligt det senaste året och vi tar det lite lugn framåt, säger Harri

För framtiden har HH Vent & Bygg ett fungerande upplägg för rekrytering, och även en hemsida – något som togs fram som en del av säljarbetet.

– Ja, det hade inte hänt utan Tillväxt Botkyrka, konstaterar Harri.

Det är kul när det går fort!

Harri Hynynen ventilation & bygg är ett av många företag i Botkyrka som har det angenäma problemet att kunderna vill köpa mer än vad de kan leverera. Här är utmaningen inte försäljning utan rekrytering och organisationsutveckling. På workshops och i arbetsmöten formades insikter som de sedan snabbt satte i praktiken, det gjorde att det gick fort att växa.

Max Lauritzen
Tillväxt Botkyrka