pil-1.png

Vill du växa?

Så här funkar det!

Allt börjar med ett personligt möte!

Första mötet

På det första mötet får du berätta om ditt företag och dina planer för framtiden och vi gör en analys och ser om ditt behov matchar vad vi kan hjälpa till med och om ett samarbete kan leda till fler jobb. 

Behovsanalys och Tillväxtplan

När vi har konstaterat att vi ska samarbeta påbörjar vi Tillväxtarbetet med ett uppstartsmöte och en behovsanalys. Du får sätta ord på dina visioner. Var är du idag? Var vill du vara om några år? Kanske har omvärlden och förutsättningarna förändrats sedan företaget startade? Det här är en möjlighet att stanna upp och reflektera. Tillsammans hjälps vi åt att ta fram en tillväxtplan för ditt företag och ser hur vi kan samarbeta för att nå målet.

Samarbetet

Efter behovsanalysen kommer vägen framåt att se olika ut för varje företag. Vi har ett nätverk av samarbetspartners som ställer upp med kostnadsfri rådgivning till företag i Botkyrka. Vi har tillgång till affärsrådgivningskompetens och erfarna investerare. Så det kan handla om allt ifrån att du behöver hjälp med konkret rådgivning till att du behöver ta in kapital och vill få kontakt med våra investerare. Det kan också vara att du behöver stöd i din rekrytering.