Våra värderingar

Tillväxt Botkyrka bygger på en modell som har visat bra resultat i andra kommuner, men det är våra värderingar och förmågan att leverera utifrån dem som är avgörande. Värderingarna guidar oss i alla beslut. De ger oss en stabil plattform att stå på, så att vi kan agera handlingskraftigt oavsett vad som händer.

 

 

Se kraften i individen

 • Alla kan lyckas med rätt förutsättningar och en vilja

 • Vi tror på kraften i individen och tror att alla människor kan utvecklas med rätt förutsättningar och egen vilja

 

 • Vi fixar inte något åt någon, vi skapar bättre förutsättningar för individer som vill växa som entreprenörer eller som anställda

 

Skapa tillit - Förtjäna relationer

 

 • Vi tror på möten mellan människor där lusten att växa överbryggar alla motsättningar och förutfattade meningar samt ökar förståelsen för hur olikheter kan utnyttjas för att nå framgång

 • Vi arbetar långsiktigt genom att bygga starka relationer med arbetsgivare, arbetssökande, samarbetspartners etc.

 • Vi skapar förtroende och tillit för verksamheten hos de människor vi kommer i kontakt med

 • Vi är en religiöst och politiskt obunden organisation. Vi tar inte ställning när det gäller religion, politik eller någon form av konflikter. Vi leder samtal mot det vi kan påverka inom ramen för vårt uppdrag

Visa mod - Våga - Visst går det!

 • Vi ser möjligheter där andra ser problem

 •  Vi förenklar för arbetsgivare och arbetstagare att visa mod och våga testa nya upplägg.

 • Vi förväntar oss inte framgång utan även vissa motgångar. Sådant är livet! Vi uppmuntrar ihärdighet och förenklar för individer att våga tänka nytt, agera med förtroende och lära sig på vägen.

 

Lära - Ständigt lärande

 

 • Vi lär oss genom att prova, reflektera, tänka och prova igen

 

 

 

Vi tror att detta förhållningssätt är avgörande för att lyckas nå målen på ett hållbart sätt. Ännu viktigare än t. ex. vår affärsplan, marknadsföring eller strategi.