Tillväxtlunch - 14:e juni

Gå direkt till intresseanmälan för nästa Tillväxtlunch!

Datum: 14:e juni

Tid: 11-13

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

Tillväxtlunchen är ett återkommande evenemang då Tillväxt Botkyrkas nätverk träffas i syftet att tillsammans jobba för att företagen i Botkyrka ska växa. Den är en möjlighet för dig att få inspiration och att knyta kontakter som kan vara värdefulla för just din verksamhet! Varje lunch ser olika ut men vi ser alltid till att fylla dem med bra innehåll!

Så här såg det ut på Tillväxtlunchen vi hade i februari:

Vill du vara med på nästa Tillväxtlunch? Anmäl dig här!