Samverkansmodell

Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en innovativ samverkansmodell som initierats av Tillväxt Stockholm. Den möjliggör ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen. I vårt arbete strävar vi hela tiden att hitta samarbeten som leder till fler jobb i kommunen på ett mer kostnadseffektiv sätt. Modellen som nu är tillämpad i Botkyrka ser ut så här:

t-asset.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - svarta cirkeln

Tillväxt Botkyrka är ett icke-vinstdrivande initiativ i samarbete med Botkyrka kommun