Samverkansmodell

Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en innovativ samverkansmodell som initierats av Tillväxt Stockholm. Den möjliggör ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen. I vårt arbete strävar vi hela tiden att hitta samarbeten som leder till fler jobb i kommunen på ett mer kostnadseffektiv sätt. Modellen som nu är tillämpad i Botkyrka ser ut så här: