Samverkansmodell

Tillväxt Botkyrkas verksamhet bygger på en innovativ samverkansmodell som initierats av Tillväxt Stockholm. Den möjliggör ett samarbete mellan näringslivet, kommunen och Arbetsförmedlingen. I vårt arbete strävar vi hela tiden att hitta samarbeten som leder till fler jobb i kommunen på ett mer kostnadseffektiv sätt. Modellen som nu är tillämpad i Botkyrka ser ut så här:

Screen Shot 2018-11-21 at 15.25.52.png
bk_logo_liggande.png
af_logotyp_gron-bla.png
Screen Shot 2018-10-31 at 13.48.23.png