HRM - Chefsrekrytering


Vi rekryterar chefer och seniora specialister till både stora och små

verksamheter inom privat och offentlig sektor. Målsättningen är alltid densamma. Först när vi överträffar kundens förväntningar är vi riktigt nöjda.


På vår hemsida kan du läsa mer om våra referensuppdrag: www.hrmab.se


I alla våra chefsrekryteringar ingår tre coachingtillfällen för den nytillsatte kandidaten. Det är en möjlighet för individen att ytterligare utvecklas och komma snabbare in i sin nya roll. Det

innebär också att vi kan kvalitetssäkra vårt uppdrag.


Specialerbjudande:

Vid Chefs- och Specialistrekryteringar erbjuder vi Tillväxt Botkyrkas nätverk, 20 % rabatt på ordinarie pris.

t-asset.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - svarta cirkeln

Tillväxt Botkyrka är ett icke-vinstdrivande initiativ i samarbete med Botkyrka kommun