2Complete - Rekrytering


2Complete är rekryterings- och bemanningsföretaget som arbetar med personligt engagemang samt en passion för personal och kompetens sedan 2010.

Vi är en trygg partner som hjälper våra kunder med att rekrytera och bemanna under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet. Våra effektiva och flexibla lösningar bidrar och möjliggör långsiktig tillväxt och lönsamhet för våra uppdragsgivare.


Vi använder väl beprövade och långsiktiga metoder samt har erfarenhet av att möta våra

uppdragsgivares vardagliga utmaningar. Med kvalitetssäkrade processer i kombination med vår erfarenhet säkerställer att ni får rätt kompetens.


Ni ska välja oss för att:

Inga startarvoden vi tar vi alla riskerna, inget arvode till oss ifall vi inte lyckas få fram kandidater som ni väljer att gå vidare med av någon anledning. Det kostar inget att testa oss.

Om du som kund avslutar kandidatens anställning p.g.a. olämplighet för tjänsten vars orsaker kan härledas till bristande rekryteringsarbete, åtar sig Leverantör att genomföra en ersättningsrekrytering utan extra kostnad. Denna garanti gäller två (2) månader från kandidatens första arbetsdag.


Specialerbjudande:

Som en del av Tillväxt Botkyrkas nätverk har du ett unikt erbjudande med 50% rabatt på första rekrytering på samtliga tjänster.

t-asset.png
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - svarta cirkeln

Tillväxt Botkyrka är ett icke-vinstdrivande initiativ i samarbete med Botkyrka kommun