– Vi hittade kompetens som ingen trodde fanns

Rekryteringen av tre CNC-tekniker var välbehövd inför den tillväxtresa som företaget står inför. Det konstaterar Linda, vd och delägare på Larsson Finmekaniska.

Det är full aktivitet i den toppmoderna verkstaden. Här genomförs en CE-certifiering för den lustgasmixer som tillverkas av dotterbolaget Millturn, ett omfattande projekt som redan kostat flera miljoner. Det är ovanligt att ett företag med endast 20 anställda tar sig ann ett sådant här stort projekt, men det är inget som stoppar de nya delägarna Linda Strömberg, Björn Wolgast, Mikael Ahlberg och Joakim Ericsson.

– Vi kommer vara först i Europa med en CE-märkt lustgasmixer enligt nya regelverket MDR. Detta gör att vi kan sälja på nya marknader. Vi kan överleva utan, men vi ser vi en stor tillväxtpotential.

De fyra delägarna har alla lång historik i bolaget, och tidigare ägare Gunnar Larsson arbetar fortfarande kvar. 

– Min intention har hela tiden varit att kunna lämna över företaget och på så sätt säkerställa att de anställda får jobba kvar, säger Gunnar.

Det var hans pappa som grundade företaget 1958, sönerna tog över 1984. Något år senare bytte de lokal och började anställa. Vid den tiden kom Enzo-maskinerna – avancerade och dyra maskiner som krävde stora investeringar och måste gå många timmar om dygnet för att bli lönsamma. Det behövdes mer personal, något som blir allt svårare att hitta. 

Verkstaden genomgår nu en MDR certifiering.

– De senaste 20 åren har det inte varit poppis att utbilda sig till verkstadsmekaniker. Det har inte heller prioriterats av staten. När man ser att verkstad står för 10% Sveriges export kan man tycka att staten borde satsa lite mer på utbildning.

2019 gick Larsson med i en arbetsgrupp som Tillväxt Botkyrka hade skapat bestående av arbetsgivare med liknande behov, för att driva frågan om YH-utbildning och gymnasium-satsningar. Ett långsiktigt arbete, men Björn konstaterar att den redan har skapat en större samverkan mellan gruppens medlemmar.

– Vi har kunnat tipsa vidare eller dela på jobb där vi inte kunde leverera själva.

Under 2021 har Tillväxt Botkyrka hjälpt till att rekrytera tre erfarna CNC-tekniker till Larsson Finmekaniska, just sådana personer som är omöjligt att få tag på. Tillväxt Botkyrka gjorde annonser och annonserade på platsbanken, för att sedan hantera och filtrera ansökningar.

– Det var många som sökte men de flesta hade inte tillräcklig kompetens. Hade vi varit tvungna att sitta med det här själva hade något annat blivit lidande. Nu kunde övrig verksamhet rulla på under tiden, säger Linda.

Rekryterare Saide i samtal med Linda på Larsson Finmekaniska.

Tillväxt Botkyrkas rådgivare har även varit involverade i arbetet med CE-märkningen. Upphandlings-expert Magnus Josephson har gett värdefulla tips inför stundande upphandlingar och industri-experten Vandad Banian på Sigma Industries har gett konsultation gällande CE-märkningens omfattning. 

– Att ha Tillväxt Botkyrka och dess partners som bollplank gör att man får lite nya infallsvinklar och det väcker nya idéer. Normalt jobbar man bara med det mest akuta och tar sig inte tid att tänka på framtiden, konstaterar Björn. 

Idag ligger fokus på att få klart CE-märkningen, med de behöver även rekrytera en skicklig CAD-programmerare och uppdatera hemsidan – ansiktet utåt för både sälj och rekrytering. På frågan om Larsson Finmekaniska har en todo-lista att ge till Tillväxt Botkyrka på vad de vill ha hjälp med, så skrattar Linda och svarar,

– Det är dom som har todo-listan! Max på Tillväxt Botkyrka säger, “nu är det dags att ta tag i det här” och då gör vi det!

En spännande resa att vara med på.

Att driva en finmekanisk verkstad idag ställer enorma krav på investeringar, kompetens och precision. Vi har haft glädjen att följa Larsson Finmekaniska genom ägarbyten, rekryteringar och nu certifiering enligt ny europeisk MDR-standard. De har en redan den kunskap och drivkraft som behövs, det vi kan bidra med är stora och små insatser som förenklar tillväxtresan.

I nära dialog med företagsledningen kopplar vi in rådgivare, drar igång rekryteringsprocesser och ger beslutstöd i strategiska frågor.

Max Lauritzen
Tillväxt Botkyrka