Tillväxtföretag

Kundcase

 

Här kan du läsa om några av våra leveranser till kunder i Botkyrka. Våra tre huvudtjänster är affärsutveckling, rekrytering och nätverk.

pil-1.png

Tillväxtföretag

Affärsutveckling och rekrytering

till Tullinge rör AB

Affärs-

utveckling

Rekrytering

Om kunden

 

Tullinge Rör är en rörmokare som erbjuder kompletta installationer, service och löpande underhåll mot privatpersoner och företag.Kundens behov

 

Kunden behövde rådgivning kring de affärskritiska frågorna:

1. Hur ska vi ska hantera olika typer av kunder: privat- respektive företagskunder?

2. Hur ska jag som VD ha tid att driva företaget framåt när jag sitter med den dagliga orderhanteringen?

 

Tillväxt Botkyrkas leveranser

1. Affärsutveckling

 

Tillsammans med kunden visualiserade vi affärsplanen med fokus på definition av marknad. Utfallet blev en lösning för marknadsföring mor privatpersoner (GoogleAds) och en långsiktig strategi för att arbeta mot företagskunder (ramavtal).

Resultat: Stor ökning av order från privatpersoner.

2. Rekrytering: Från utformning av kravprofil till filtrering av kandidater utifrån kraven.

Genom en workshop tydliggjordes behovet av en ordermottagare för att frigöra tid för VD. Vi utformade en kravprofil, skrev en annons, spred annonsen och filtrerade de kandidater som sökte utifrån kraven (53 ansökningar resulterade i att 7 presenterades för Tullinge rör)

Resultat: En ordermottagare var på plats inom 2 månader.

 

Kommentarer från Mika Santala, VD Tullinge rör:


“Det här blev en galen Januari, vi har aldrig fått så mycket orders vid den här tiden på året.  Det var absolut värt att lägga lite pengar på annonser.”

 

“Den nya ordermottagaren är grym, nu har jag tid att driva bolaget framåt”

pil-1.png

Affärsutveckling och nätverk 

till Tegnérs Bageri

Nätverk

Affärs-

utveckling

Om kunden

Tegnérs Bageri är ett bageri och café som erbjuder bakverk och lättare lunchalternativ av högsta klass. Bageriet ligger i Tullinge och har sedan starten 2018 blivit en mycket uppskattad del av Tullinge Centrum. 


Kundens behov

Kunden hade behov av rådgivning kring hur de skulle kunna närna sig sina kunder med nya erbjudanden i den situation uppstått till följd av Covid-19. Framförallt rådgivning kring strategi gällande utkörning.

 

Tillväxt Botkyrkas leverans

1. Paketering av erbjudande

Vi hjälpte till med att paketera ett erbjudande för lunch-utkörning

2. Förmedling av kontakt inom utkörningsverksamhet

Vi förmedlade kontakten till ett annat företag i Tillväxt Botkyrkas nätverk som kunde hjälpa Tegnérs med utkörningar

Resultat: Tegnérs kom igång med utkörningar av luncher vilket kompenserade för nedgången i lunchgäster.

 

Kommentar från Tomas Ablahad, Verksamhetsansvarig på Tegnérs Bager:


“Tillväxt Botkyrka var ett mycket bra stöd, och hjälpte mig komma igång med min idé snabbare och med en tydligare plan”

pil-1.png

Tillväxtföretag

Rekrytering

till HolmqvistSign AB

Rekrytering

Om kunden

 

HolmquistSign tillverkar specialdesignade skyltar sen 1937. Alltid utifrån kundernas behov - allt ifrån enkla informativa skyltar till rena konstverk!Kundens behov

HolmquistSign behövde omgående hitta en maskinoperatör. En kompetens som kan vara svår att få tag på.

Tillväxt Botkyrkas leverans

Rekrytering

Vi utformade kravprofil, publicerade och spred annons och filterade kandidater utifrån kraven.

Resultat: Två kvalificerade maskinoperatörer var på plats efter en månad

pil-1.png

Rekrytering till Tumba Riv & Sanering AB

Om kunden

Tumba Riv & Sanering är ett stabilt och tryggt familjebolag verksamma inom rivning, sanering & håltagning. De arbetar runt om i Storstockholmsområdet och är UE till större byggbolag som gör ROT- arbeten och stambyten. 


Kundens behov

Kunden var i ett läge där de var tvungna att tacka nej till jobb på grund av personalbrist. De hade ingen etablerad rekryteringsprocess utan rekryterade mest via den egna personalen.

 

Tillväxt Botkyrkas leverans

Rekrytering

Vi har blivit Tumba Riv & Sanerings rekryteringspartner. Vi utformar löpande kravprofiler skriver, publicerar och sprider annons er och presenterar kandidater som är filtrerade utifrån kraven. 

Resultat: Vi har rekryterat rivare, sanerare och har även hjälpt till med rekrytering av en arbetsledare. Rekryteringsarbetet pågår löpande så att Tumba Riv & Sanering kan fortsätta växa.

 

 

Kommentar från Stefan Sivegård, VD på Tumba Riv & Sanering:

"Fan det var ju riktigt smidigt det här, kommer ta hjälp av er nästa gång också"

Rekrytering

pil-1.png

Affärsutveckling,  rekrytering och

nätverk till Beya Miljö Transport AB

Affärs-

utveckling

Rekrytering

Nätverk

Om kunden

 

Beya Miljö Transport kör färdtjänst och skolskjuts i hela Stockholmsområdet men framförallt i Söderort. De kör i huvudsak samtransbussar fullt utrustade med bl.a trappklättrare. Bussarna är rullstolsanpassade. Körningarna är huvudsakligen på uppdrag från kommun och landsting men med enstaka privatkunder.Kundens behov

 

Kunden behövde rådgivning kring de affärskritiska frågorna:

1. Hur kan man som VD frigöra tid så att man kan tänka mer strategiskt och långsiktigt och utveckla företaget?

2. Hur kan man jobba med verksamhetsutveckling?

3. Det kan vara ensamt som VD för ett mindre/medelstort företag, Beya Miljö Transports VD  hade behov av en "sparringpartner" att  utbyta  tankar med.

 

Tillväxt Botkyrkas leverans

1. Rekrytering

Vi hjälpte Beya Miljö:s VD att rekrytera en verkstadschef som kunde ta hand om mycket av det operativa arbetet. Efter det har vi även hjälpt till att rekrytera bland annat en kundmottagare, en mekaniker, en däckskiftare och en färdtjänstförare. Vi agerar löpande som rekryteringspartner åt Beya Miljö Transport.

Resultat: En verkstadschef kom på plats vilket frigjorde til för VD:n att lägga mer tid på sälj- och utvecklingsfrågor. Sen han fick möjlighet att göra det har antalet anställda fördubblats.

2. Affärsutveckling

Vi har hjälpt Beya Miljö:s VD att visualisera hur affärsmodellen ser ut och stöttar honom löpande med att utifrån den prioritera vad som är viktigast att fokusera på på kort och lång sikt. 

3. Nätverk

Tillväxt Botkyrka kopplade ihop Beya Miljö Tranpsports VD med en annan entreprenör i vårt nätverk utifrån vilka vi bedömde kunde  ha mycket utbyte av varandra både som personer och när det gällde affären.

 

Resultat: De två entreprenörerna har nu skapat en kontakt och utbyter tankar och idéer.

pil-1.png

Har du också ett företag i Botkyrka?

Kontakta oss så tar vi reda på vad vi kan göra för dig!