Frågor och svar

Vad kan ni hjälpa mig med?

Vår verksamhet är behovsdriven vilket innebär att vi hela tiden utvecklar nya tjänster efter det behov som finns hos våra kunder så tveka inte att ta kontakt så tar vi ett första möte för att förstå just ditt behov. Vi har två kärnerbjudanden som du alltid kan fråga efter: 

 

1. Affärsutveckling. Rent konkret handlar det om att vi tillsammans med dig går igenom din verksamhet och identifierar möjligheter till tillväxt. Vi hjälper dig att ta fram en plan med åtgärder på kort och lång sikt som leder till att ditt företag växer.

 

2. Rekrytering. Vi har stark kompetens när det gäller rekrytering. Beroende på ditt behov kan vi hjälpa till på olika sätt. Allt ifrån att konkret hjälpa dig att hitta personal till att stötta i att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi, det vill säga en plan för långsiktig.

Vad kostar det att ta hjälp av er?

Det kostar ingenting för entreprenörerna. Botkyrka kommun finansierar det arbete som vårt operativa team lägger ner. Den kostnadsfria rådgivning som vi erbjuder i olika frågor kommer från företag som bjuder på den tiden för att de vill göra en samhällsinsats. Tillväxt Botkyrka är en gemensam satsning där näringsliv och offentlig sektor samarbetar för att det ska företagen i Botkyrka kommun ska växa.

 

Vilka kan använda sig av Tillväxt Botkyrkas tjänster?

Vi har möjlighet att jobba med alla företag i Botkyrka som har mellan 5-50 medarbetare helt oavsett bransch samt andra företag i de fall det handlar om rekrytering av kompetens som finns i Botkyrka.

 

Vad är Tillväxtlunch?

Tillväxtlunchen är en återkommande nätverksträff som anordnas av Tillväxt Botkyrka. Den vänder sig i första hand till företagare som har ett företag med ca 5-50 medarbetare.

  

Hur finansieras Tillväxt Botkyrkas verksamhet?

Den tid som vårt operativa team lägger ner på att hjälpa Botkyrkaföretag finansieras av Botkyrka kommun. Bakom finansieringen finns en ersättningsmodell som är uppbyggd så att Tillväxt Botkyrka får ersättning från kommunen då ett Botkyrkaföretag med hjälp av Tillväxt Botkyrka har kunnat anställa en ny person in i sin verksamhet och/eller när en Botkyrkabo får ett nytt jobb.

Hade du en fråga som inte besvarades här? Kontakta oss och ställ den så ska vi se till att den blir besvarad!