Tillväxtföretag

Botkyrkas

entreprenörer

Assistans 24/7

VIKTORIA
SOMA

Är du en Botkyrkaentreprenör? Fyll i nedan vad du skulle vilja ha hjälp av från nätverket eller vad du vill erbjuda de andra entreprenörerna i nätverket så ser vi till att sprida den informationen!

Fråga till nätverket