pil-2.png

Rådgivare_new

En del av Tillväxt Botkyrka-nätverket utgörs av rådgivare. Rådgivare är företag som genom sin kompetens kan och vill bidra till att företagen i Botkyrka växer. Antingen genom att jobba direkt med enskilda Botkyrka-företag eller genom att stötta Tillväxt Botkyrkas operativa team med kompetens. 

 

Standardupplägget är att en rådgivare committar till att erbjuda 40 timmars kostnadsfri rådgivning per år. Som en del i Tillväxt Botkyrkas nätverk får man då synas i våra kanaler, delta i nätverksträffar men framförallt möjligheten att engagera anställda runt någonting meningsfullt.

Några konkreta exempel på vad rådgivarna kan göra:

- Stötta i att förstå ekonomiska rapporter

- Rådgivning inför kontakt med bank och/eller investerare

- Hjälpa till med att sätta upp och följa upp bolagsmål efter t.ex. nyckeltal från branschen

-  Rådgivning kring offentliga upphandlingar

- Rådgivning kring tekniska inköp (inom industri)

- Rådgivning när det gäller banklån

- Rådgivning kring rekrytering

Har du ett företag och ser att du har behov av något av ovanstående? Kontakta oss!

Här är några av de rådgivare som har bidragit med tid och kompetens så här långt:

Swedbank logga
Prime Weber Shandwick
Academic Work Logg
Bisnode logga
Magus Josephson Logga
SV Health Inestors logga
unifaun.png
sigma_industry.png